I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Formand (valgt af menighedsrådene)
Gunnar Høj

Nygårdsvej 46 A
9260 Gistrup

Næstformand
Provst 
Christian Bjørn Krüger
Birke Alle 41
9200 Aalborg SV

Repræsentant for provstiets præster.
Sognepræst
Ejnar Grønlund
Splinten 16
9260 Gistrup

Menige medlemmer (valgt af menighedsrådene)
Claus Johannsen
Gadekærsvej 35, Sejlflod
9280 Storvorde

Henning Ammentorp Bentzen
Rungsvej 21
9200 Aalborg SV

Søren Ellern Winther
Sønder Tranders Vej 5
9210 Aalborg SØ

Birthe Lauritzen
Erantisvej 10
9293 Kongerslev

Hanne Zeuten
Stammen 18A
9260 Gistrup